Samarbeidspartienes mål er at Bjerke skal være en bydel som går foran på sosial utjevning, rettferdighet og klima. Vi jobber for en bydel der det er trygt å være barn, der alle kan leve fine liv og der alderdommen er trygg. Bydelen skal ta klimakrisen på alvor, og skal kutte klimagassutslipp.

VIL DU HJELPE OSS MED Å FORME EN GRØNN POLITIKK på Bjerke?