Fotocredit: Piotr Panek

Valgprogram 2019-2023

Felles valgprogram for Miljøpartiet De Grønne i Groruddalen, dvs. bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Groruddalen er vårt fantastiske hjem, nær marka og med et
mangfold av mennesker. Miljøpartiet De Grønne vil at
dalen vår skal bli enda bedre både for mennesker og miljø.
Vi vil skape en bærekraftig dal som gir et godt livsmiljø for
dagens beboere og for fremtidige generasjoner.

LES VALGPROGRAMMET HER

Miljøpartiet De Grønne har en visjon for Groruddalens bydeler: en
befolkning som har det bra i et godt nærmiljø, med renere
luft, trygge skoleveier og mindre støy. Vi vil bygge på det
beste i dalen og utvikle bydeler der alle kan delta i et
blomstrende kulturliv, leve klimasmart, få kjærlig omsorg og
der alle barn får en god oppvekst.

Vi vil at den positive grønne utviklingen i Oslo fortsetter i
dalen vår – for mennesker og miljø.