Fotocredit: Elijah Hail, Unsplash

Samarbeidsavtale mellom Bjerke Ap, MDG, SV og Rødt for perioden 2019-2023

Samarbeidspartienes mål er at Bjerke skal være en bydel som går foran på sosial utjevning, rettferdighet og klima. Vi jobber for en bydel der det er trygt å være barn, der alle kan leve fine liv og der alderdommen er trygg. Bydelen skal ta klimakrisen på alvor, og skal kutte klimagassutslipp.

Denne politiske samarbeidserklæringen gir de overordnede politiske prioriteringene til de nevnte partiene i bydelsutvalget for perioden 2019 – 2023. Det erkjennes at partiene er valgt på egne lokale programmer som de vil jobbe for.

Erklæringen behandler både spørsmål som bydelen selv kontrollerer og som gjennomføres i Bjerke, men tar også for seg punkter som samarbeidspartiene er enige om å jobbe opp mot kommunen og staten for å få til.