Lobbyregister

Forklaring av lobbyregisteret

Politikere og partimedlemmer møter innbyggere og andre interessenter hver dag, og hver samtale og meningsutveksling har potensiale til å påvirke politikken. Dette lobbyregisteret tar naturligvis ikke mål av seg til å samle alt og alle som kan påvirke våre politikere. Likevel kan det være nyttig å ha åpenhet rundt de mer strukturerte tilfellene der interessenter og politikere kommer sammen med det formål å snakke om konkrete politiske saker som er oppe til behandling, eller som kan komme opp til behandling.

Dette lobbyregisteret forsøker å følge retningslinjene til Transparency International (http://www.dagbladet.no/2015/10/01/kultur/debatt/kronikk/meninger/lobbyregister/41302321/), men vi er åpne på forslag til hvordan det kan forbedres.

Dato: Dato for møtet

Initiativ: Hvem tok kontakt? Er det interessenten som har kontaktet partiet eller partiet som har selv søkt om innspill (såkalt «omvendt lobbyvirksomhet» – markert med «MDG» i tabellen)

Organisasjon: Hvem har partiet vært i kontakt med

Tema: Hvilken sak dreide møtet seg om og hvilken interesse har blitt frontet i saken

Møteform: Telefonsamtale, mail eller fysisk møte

Politiker: Hvem har ledet kontakten fra MDG

Omvendt lobbyvirksomhet

Vi i Miljøpartiet De Grønne mener den beste formen for myndighetsmedvirkning er når politikerne går aktivt ut og henter inn informasjon fra berørte parter. Vi kaller det «omvendt lobbyvirksomhet». Vi ønsker å registrere også disse møtene i lobbyregisteret. Ikke bare for å følge prinsippet om fullstendig åpenhet, men også fordi det kan være flere som opplever å ikke bli hørt og som kan ta kontakt med oss om de ser at vi konsekvent henvender oss til andre enn de som de mener vi burde snakke med.

Lobbyregisteret