Stem Grønt på Bjerke

Vi vil bevare marka og grønne lunger, ta vare på de som går og sykler, gi barna en trygg og god oppvekst med nærhet til naturen og gode fritidstilbud, ta vare på helsa og sette iverk tiltak mot forurensning og ikke minst skape gode nærmiljøer der folk vil være sammen med hverandre uansett hvem du er, hvor gammel du er og hvor lenge du har bodd i byen.

Les gjerne vårt valgprogram og

se hvem vi er som går til valg for MDG

4. september, 2015